PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY/OSOBY

se zpracováním osobních údajů v rámci poptávkového formuláře CATERINC a e-mailové komunikace

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46

Adam Novotný, Vinořská 162/30, 190 15, Praha 9 – Satalice, IČ: 04936311, DIČ: CZ9011271126, správce údajů (dále jen „CATERINC“) získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci jednání o uzavření smlouvy či poskytnutí služby. CATERINC vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné. Poskytnutí dobrovolných osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a CATERINCem a také významně zefektivní poskytování služeb.

CATERINC zpracovává osobní údaje pro objednávkový systém na základě oprávněného zájmu, kdy účelem systému, resp. formuláře je zefektivnění služeb, které CATERINC svým zákazníkům poskytuje.

CATERINC zpracovává pro tento účel následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa

Doba zpracování osobních údajů je vymezena datem odeslání poptávky, a dále 24 měsíců po tomto datu, a to z důvodu možného dalšího jednání.

Osobní údaje jsou ze strany CATERINCu zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům CATERINC, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má CATERINC uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením. Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce CATERINC.

0 comments

Napsat komentář